Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oddzielenie dwóch cieczy

Jeżeli w danym zastosowaniu konieczne jest zapobieganie wymieszaniu się dwóch cieczy, można zastosować dwa rozwiązania. Możliwość zastosowania poszczególnych rozwiązań zależy od ilości dostępnej przestrzeni oraz wymaganej skuteczności uszczelnienia. Należą do nich:
  • użycie dwóch osobnych uszczelnień (patrz: rys. 1 i rys. 2) ustawionych w taki sposób, aby ich wargi były ustawione w przeciwnych kierunkach,
  • użycie uszczelnień dwuwargowych HDSD1 (patrz: rys. 3).
W obu przypadkach uszczelnienia muszą być typu sprężynowego. W przypadku użycia uszczelnienia HDSD1 niezwykle ważne jest umożliwienie smarowania warg uszczelniających. W tym celu należy wypełnić wnękę pomiędzy wargami uszczelniającymi smarem plastycznym. Należy tego dokonać przed przystąpieniem do instalacji lub podczas eksploatacji, za pośrednictwem otworów smarowych wywierconych w metalowej obudowie i prowadzących do wgłębienia.
SKF logo