Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Czyszczenie i obsługa

W razie potrzeby produkty wykonane z elastomerów należy czyścić za pomocą ciepłych mydlin o temperaturze nieprzekraczającej 30°C (85°F) oraz suszyć na powietrzu w temperaturze pokojowej.
Nie należy używać do tego celu takich rozpuszczalników jak trichloroetylen, tetrachlorometan lub węglowodory, a także przedmiotów z ostrymi krawędziami, szczotek drucianych, płótna szmerglowego i piaskowego papieru ściernego.
Połączenia elastomerów z metalami można czyścić za pomocą mieszaniny gliceryny i alkoholu w stosunku 1:10.
SKF logo