Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przechowywanie i obsługa uszczelnień

Wytyczne dotyczące przechowywania i czyszczenia uszczelnień obowiązują w odniesieniu do naturalnych i syntetycznych materiałów elastomerowych oraz są zgodne z wymaganiami norm ISO 2230 i DIN 7716. Wytyczne dotyczące przechowywania zamieszczone w normie DIN 7716 obowiązują w odniesieniu do magazynowania długookresowego.
Niekorzystne warunki przechowywania oraz niewłaściwa obsługa mogą wpływać na właściwości fizyczne większości produktów wykonanych z kauczuku naturalnego lub syntetycznego. Może to skutkować utwardzeniem lub zmiękczeniem, trwałym odkształceniem, łuszczeniem się lub pękaniem, co z kolei przekłada się na pogorszenie trwałości eksploatacyjnej i czyni produkty zasadniczo bezużytecznymi. Takie zmiany mogą wynikać z przechowywania produktów w warunkach naprężeń lub obciążenia, lub z oddziaływania tlenu, ozonu, ciepła, światła, wilgoci lub rozpuszczalników. Prawidłowo magazynowane produkty elastomerowe z reguły zachowują swoje właściwości przez wiele lat.
SKF logo