Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Budowa elementów współpracujących

Wymagania dotyczące wału

Aby możliwe było uzyskanie niezawodnego uszczelnienia i odpowiednio dużej trwałości eksploatacyjnej, twardość powierzchni współpracującej z uszczelnieniem powinna wynosić co najmniej 55 HRC lub 600 HV. Chropowatość Ra powierzchni współpracującej wału w układach wirujących powinna mieścić się w zakresie od 0,2 do 0,8 µm, jeśli wykorzystywane mają być maksymalne dopuszczalne prędkości obwodowe. W odniesieniu do układów liniowych obowiązuje maksymalna dopuszczalna chropowatość powierzchni współpracującej Ra 0,3 µm.
Średnica wału na powierzchni współpracującej powinna być obrobiona z dokładnością klasy od g7 do k7. Na końcu wału powinno być wykonane sfazowanie wprowadzające pod kątem 15 do 30°, dla zapobieżenia uszkodzeniu warg uszczelniających podczas montażu. Odpowiednimi wymiarami minimalnymi sfazowań wprowadzających (ilustr. 1) są:
  • h1 = 0,3 mm dla uszczelnień o średnicy zewnętrznej d2 ≤ 30 mm
  • h1 = 0,5 mm dla uszczelnień o średnicy zewnętrznej d2 > 30 mm

Wymagania dotyczące oprawy

Klasy tolerancji otworu w oprawie normalnie zalecane dla łożysk igiełkowych zapewniają wymagane pasowanie ciasne uszczelnień.
Ogólnie rzecz biorąc, uszczelnienia te można zakładać w otworach opraw obrobionych na dokładność klasy od G7 do R7.
Nie jest konieczne dodatkowe ustalenie osiowe uszczelnienia.
Montaż można uprościć przez wykonanie w otworze oprawy sfazowania wprowadzającego pod kątem 15–30°. Odpowiednimi wymiarami minimalnymi sfazowań wprowadzających (ilustr. 2) są:
  • h = 0,3 mm dla uszczelnień o średnicy zewnętrznej d2 ≤ 30 mm
  • h = 0,01 d2 mm dla uszczelnień o średnicy zewnętrznej d2 > 30 mm
SKF logo