Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia promieniowe wałów o konstrukcji G

Uszczelnienia promieniowe wałów o konstrukcji G wykonuje się z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Uszczelnienia do wałów o średnicy ≥ 8 mm (ilustr. 1) są wzmocnione blachą stalową. Gumowy obwód zewnętrzny polepsza uszczelnienie dokoła otworu w oprawie oraz ogranicza ryzyko uszkodzenia uszczelnienia i oprawy podczas montażu i demontażu.
Dla uzyskania odpowiedniego stopnia sztywności, w przypadku uszczelnień na wały o średnicy ≤ 7 mm (ilustr. 2) tworzywo kauczukowe jest obudowane metalem. Takie uszczelnienia identyfikuje przyrostek S w oznaczeniu.
Jeśli uszczelnienie ma przede wszystkim zatrzymywać środek smarny, to należy je zamontować z wargą skierowaną do wewnątrz. Jeżeli głównym zadaniem uszczelnienia jest ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń do wnętrza węzła łożyskowego, to warga uszczelniająca powinna być skierowana na zewnątrz, z dala od łożyska (ilustr. 3).
Informacje na temat odporności chemicznej kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zob. w sekcji Odporność chemiczna.
SKF logo