Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia promieniowe wałów o konstrukcji SD

Uszczelnienia promieniowe wałów o konstrukcji SD (ilustr. 1) mają główną wargę uszczelniającą i pomocniczą wargę przeciwpyłową. Wargi wykonuje się poliuretanu (AU), a pierścień wzmacniający z poliamidu (PA), zamiast z metalu.
Warga pomocnicza – mniejsza z dwóch – jest zaprojektowana z zerowym luzem ujemnym względem wału, dla uniknięcia dodatkowego tarcia, ciepła i strat energii.
Główna warga uszczelniająca – ta większa – jest uszczelnieniem stykowym i powinna być zawsze skierowana w stronę zatrzymywanej substancji. Dlatego też, jeżeli głównym zadaniem uszczelnienia jest przeciwdziałanie wnikaniu zanieczyszczeń, to warga główna powinna być skierowana na zewnątrz. Warga pomocnicza pomaga zatrzymywać środek smarny w łożyskowaniu.
W zastosowaniach, gdzie głównym zadaniem jest zatrzymywanie środka smarnego, warga główna powinna być skierowana do wewnątrz, w stronę łożyska.
Wnęka między dwiema wargami powinna być wypełniona smarem plastycznym, który jest zgodny z wykorzystywanym w układzie środkiem smarnym. To zapewni dodatkową ochronę oraz zapobiegnie pracy uszczelnienia na sucho (w warunkach braku smarowania).
Uszczelnienia SD są odporne na działanie olejów smarowych – nawet tych zawierających w niewielkiej ilości dodatki EP (na wysokie naciski) – oraz smarów plastycznych z mineralnym olejem bazowym.
Zależnie od powierzchni współpracującej wału, uszczelnień SD można używać również jako zgarniaczy w układach liniowych o prędkościach nieprzekraczających 3 m/s.
SKF logo