Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odporność chemiczna i temperaturowa

Najważniejszym czynnikiem wymagającym uwzględnienia podczas wyboru odpowiedniego elastomeru na uszczelnienie promieniowe wału jest jego odporność chemiczna na zatrzymywany czynnik. Innym ważnym czynnikiem jest temperatura pracy. Ciepło przyspiesza starzenie się elastomeru oraz zwiększa reaktywność i agresywność zatrzymywanego czynnika.
Uszczelnienia promieniowe wału stosuje się przede wszystkim do zatrzymywania olejów smarowych i smarów plastycznych oraz płynów hydraulicznych (w tym płynów niepalnych). Wartości wytyczne dotyczące dopuszczalnej temperatury pracy, tzn. temperatury, w której uszczelnienia SKF zachowują odporność chemiczną, zamieszczono w tabeli. Zakres temperatury określony w odniesieniu do grupy czynników to zakres temperatur, w których materiał na uszczelnienia zachowuje odporność podczas pracy ciągłej.
Symbol □ oznacza, że do danej grupy należą zarówno czynniki kompatybilne z elastomerem, jak i takie, które wpływają szkodliwie na jego stan.
Symbol ■ oznacza, że materiał na uszczelnienia nie jest odporny na czynniki należące do danej grupy.
Aby uzyskać informacje na temat odporności materiałów na uszczelnienia na czynniki niewymienione w tabeli, należy odnieść się do rozdziału Odporność chemiczna lub skontaktować się z firmą SKF.
SKF logo