Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Bicie

Bicie (lub bicie dynamiczne) określa dynamiczną niewspółśrodkowość wału. Zwłaszcza przy dużych prędkościach obrotowych istnieje ryzyko, że wskutek bezwładności warga uszczelniająca oderwie się od powierzchni wału (patrz: rys. 1). Jeżeli niewspółśrodkowość jest na tyle duża, że odległość między wargą uszczelniającą i wałem jest większa od wymaganej do utrzymywania hydrodynamicznego filmu smarowego, czynnik zacznie wydostawać się przez szczelinę. W związku z tym zaleca się instalować uszczelnienia w bezpośredniej bliskości łożyska oraz utrzymywać luz roboczy łożysk na możliwie najniższym poziomie. Dopuszczalne wartości bicia można odczytać z wykresu 1. W przypadku węższych uszczelnień wartości te są z reguły mniejsze.
SKF logo