Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Tarcie

Aby warga uszczelnienia promieniowego wału skutecznie pełniła swoją funkcję, musi zawsze wywierać pewne obciążenie promieniowe na powierzchnię współpracującą. Tarcie wynikające z działania tego obciążenia promieniowego stanowi jedynie część całkowitego tarcia stykowego i strat mocy w obrębie uszczelnienia. Do innych przyczyniających się do tego czynników należą:
  • typ zatrzymywanego środka,
  • różnica ciśnień w obrębie uszczelnienia,
  • prędkość obwodowa,
  • temperatura otoczenia,
  • typu środka smarnego i metody smarowania
  • stan powierzchni współpracującej.
Z wykresu 1 można odczytać straty tarcia, jakich należy spodziewać się w przypadku prawidłowego zamontowania i całkowitego nasmarowania uszczelnienia promieniowego wału ze standardową wargą uszczelniającą.
Okres docierania wargi uszczelniającej wynosi kilka godzin. W tym czasie straty wskutek tarcia są nieznacznie większe niż podczas normalnej pracy.
Uszczelnienia przeznaczone do pracy w warunkach dużej różnicy ciśnień powodują z reguły większe straty niż wskazane na wykresie. Z drugiej strony uszczelnienia SKF WAVE powodują z reguły mniejsze straty niż wskazane na wykresie.
SKF logo