Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące otworu oprawy

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia uszczelnienia podczas instalacji w otworze oprawy należy wykonać sfazowanie wprowadzające pod kątem z zakresu od 15 do 30°. Powierzchnia sfazowania powinna być wolna od zadziorów. Promień przejścia r między gniazdem uszczelnienia i występem oporowym powinien być zgodny z zaleceniami zamieszczonymi w tabeli.
W przypadku uszczelnień z metalową obudową oraz uszczelnień z metalowymi wkładkami głębokość B otworu oprawy o wymiarach metrycznych powinna być o co najmniej 0,3 mm (0,012 cala) większa niż nominalna szerokość uszczelnienia b (patrz: rys. 1). W przypadku opraw o rozmiarach calowych wartości te wynoszą 0,016 cala (0,4 mm).
Produkowane uszczelnienia bez metalowych wzmocnień są nadwymiarowe w stosunku do szerokości i średnicy otworu oprawy, co umożliwia uzyskiwanie prawidłowego ściśnięcia i stabilności. Rzeczywista szerokość uszczelnień tego typu jest o około 0,4 do 0,8 mm (0,016 do 0,032 cala) większa od głębokości otworu B. Tolerancja głębokości otworu powinna wynosić ±0,13 mm (±0,005 cala) w przypadku uszczelnień HS wykonanych w całości z kauczuku oraz ±0,10 mm (±0,004 cala) w przypadku uszczelnień HSF wzmocnionych tkaninami.
W celu ułatwienia demontażu uszczelnień na etapie projektowania można uwzględnić otwory w występach oporowych (A) oprawy (patrz: rys. 2).
SKF logo