Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia promieniowe wałów – CR

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
HMSA10 z NBR
Uszczelnienia promieniowe wałów zakłada się między wirującymi a nieruchomymi elementami maszyn (ilustr. 1) bądź pomiędzy elementami przemieszczającymi się względem siebie. Składają się one z dwóch części:
  • Cylindryczna osłona zewnętrzna z blachy stalowej (obudowa) lub elastomer o wymaganym pasowaniu ciasnym zapewnia uszczelnienie spoczynkowe (statyczne) względem otworu w oprawie.
  • Warga uszczelniająca, wykonana z tworzywa elastomerowego lub termoplastycznego, zapewnia uszczelnienie dynamiczne i spoczynkowe względem wału. Warga ma krawędź uszczelniającą ukształtowaną w procesie formowania, cięcia lub szlifowania. Normalnie jest ona dociskana do współpracującej powierzchni wału, określonym obciążeniem promieniowym, przez sprężynę zaciskową. Krawędź wargi uszczelniającej i współpracująca powierzchnia wału stanowią najważniejszy obszar funkcyjny uszczelnienia promieniowego wału. Właściwości uszczelniające wargi można polepszyć, konstrukcyjnie nadając obszarowi styku wargi cechy hydrodynamiczne.
Niektóre odmiany konstrukcyjne uszczelnień promieniowych wałów mają wargę pomocniczą, która chroni główną wargę uszczelniającą przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Odpowiedni środek smarny umieszczony w przestrzeni między główną wargą uszczelniającą a wargą pomocniczą może spowolnić zużycie i opóźnić korozję. Zanieczyszczenia przedostające się za wargę pomocniczą w końcu spowodują uszkodzenia powierzchni współpracującej. Także ciepło może nagromadzić się między wargami i doprowadzić do przedwczesnego zużycia.

Uszczelnienia promieniowe wałów znajdują zastosowanie w najróżniejszych układach. Ze względu na istotność uszczelnień promieniowych wałów dla niezawodności i trwałości eksploatacyjnej maszyn i urządzeń, producentom uszczelnień, jak też ich użytkownikom, zależy na normalizacji. Taki stan rzeczy doprowadził do ustanowienia krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych, wymienionych w tabeli. Dokumenty te poruszają kwestie takie jak wymiary główne, przedziały tolerancji (dokładności), specyfikacje materiałowe, metody badania oraz terminologia, a także podstawowe odmiany wykonania obwodu zewnętrznego i konfiguracje warg uszczelniających.

Terminologię stosowaną w tej sekcji objaśniono w odniesieniu do uszczelnień w metalowej obudowie (ilustr. 2) oraz do uszczelnień o kauczukowym obwodzie zewnętrznym (ilustr. 3).
SKF logo