Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Smarowanie

Skuteczna praca uszczelnienia promieniowego wału w długim okresie wymaga smarowania wargi uszczelniającej. Pozwala to zmniejszyć tarcie i zużycie wargi uszczelniającej i wału. W każdym przypadku należy unikać eksploatacji warg uszczelniających wykonanych ze standardowych materiałów w warunkach tarcia suchego. Aby zapobiec pracy w warunkach tarcia suchego, przed przystąpieniem do montażu uszczelnienia należy pokryć powierzchnię współpracującą z uszczelnieniem odpowiednim środkiem smarnym.
Środek smarny musi nie tylko smarować wargę uszczelniającą w celu zmniejszenia tarcia i zużycia, ale również rozpraszać ciepło wytwarzane przez uszczelnienie. Zapewnienie skutecznego rozpraszania ciepła wymaga doprowadzania wystarczającej ilości środka smarnego do wargi uszczelniającej od samego początku eksploatacji.
Ze względu na swoją konstrukcję niektóre łożyska toczne, na przykład łożyska kulkowe skośne, łożyska stożkowe i łożyska baryłkowe, jak również koła zębate wywołują efekt pompowania. Wiąże się to z możliwością ograniczenia dopływu środka smarnego do wargi uszczelniającej lub poddania jej działaniu nadmiernej ilości środka smarnego. Ponieważ zarówno nadmiar, jak i niewystarczająca ilość środka smarnego wpływają niekorzystnie na skuteczność uszczelnienia, w każdym przypadku na etapie projektowania należy podjąć odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie, że do wargi uszczelniającej doprowadzana będzie właściwa ilość środka smarnego.
W celu zapobieżenia niedoborowi środka smarnego można wykonać kanały smarowe. Jeżeli uszczelnienie jest poddawane działaniu nadmiernej ilości środka smarnego, między łożyskiem i uszczelnieniem można zamontować odrzutnik.
W zastosowaniach, w których warga uszczelniająca nie jest poddawana działaniu środka smarnego, na przykład w przypadku montażu dwóch uszczelnień w układzie tandem, w celu zapewnienia smarowania smar plastyczny lub olej należy doprowadzać do danej wargi niezależnie. W niektórych przypadkach wystarczające może być wstępne wypełnienie środkiem smarnym przestrzeni pomiędzy dwiema wargami.
SKF logo