Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wymiana

Warga nowo zakładanego uszczelnienia nie powinna pracować na tej samej linii, po której pracowała warga zużytego już uszczelnienia. Uniknąć tego można na kilka sposobów:
  • Dokonaj przeróbki lub wymiany powierzchni współpracującej (może to wymagać zdemontowania wału).
  • Załóż tuleję regeneracyjną: SKF Speedi-Sleeve albo LDSLV.
  • Załóż pierścień odległościowy w otworze w oprawie, między występem oporowym oprawy a uszczelnieniem (ilustr. 1).
  • Umieść nowe uszczelnienie na innej głębokości w walcowym otworze w oprawie – bliżej zatrzymywanej substancji.
Przy wyborze zamiennego uszczelnienia trzeba dopilnować, żeby jego budowa i materiał odpowiadały uszczelnieniu oryginalnemu. W razie jakichkolwiek wątpliwości wybierz uszczelnienie odpowiednie do warunków eksploatacji panujących w danym zastosowaniu i wykonane z materiałów zgodnych z wykorzystywanym środkiem smarnym.
Uszczelnień wykonanych z innych tworzyw należy używać tylko w razie bezwzględnej konieczności. W takich okolicznościach należy stosować się do zaleceń zamieszczonych w tabeli. Kolejność, w jakiej podano materiały, odzwierciedla ich zdatność do tego zastosowania.
Gdyby potrzebna odmiana konstrukcyjna uszczelnienia nie była dostępna w rozmiarze oryginalnej szerokości, to dopuszczalne jest użycie, w roli zamiennika, uszczelnienia nieco węższego albo – o ile pozwala na to głębokość otworu – nieco szerszego.
SKF logo