Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Instalacja uszczelnień przeznaczonych do zastosowań ogólnych w przemyśle

Zapewnienie skutecznego uszczelnienia wymaga zamontowania uszczelnień promieniowych wału w prawidłowy sposób. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu montażu zaleca się, aby został on przeprowadzony przez doświadczonego montera, z wykorzystaniem odpowiednich do tego celu narzędzi oraz w warunkach czystości. Powierzchnia współpracująca na wale oraz otwór oprawy powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w rozdziałach Wymagania dotyczące wału i Wymagania dotyczące otworu oprawy.
W celu ułatwienia montażu uszczelnień i nasmarowania wstępnego SKF zaleca wetrzeć zatrzymywany środek smarny w powierzchnie wału i uszczelnienia przed przystąpieniem do montażu. O ile powierzchnie zewnętrzne uszczelnień z metalową obudową można nieznacznie smarować w celu ułatwienia montażu, w przypadku uszczelnień pokrytych kauczukiem nasmarowanie powierzchni zewnętrznej jest konieczne.
W przypadku uszczelnień ze stykową wargą pomocniczą w celu zmniejszenia momentu sił tarcia można również napełnić smarem plastycznym przestrzeń między wargą pomocniczą i główną wargą uszczelniającą. Nie dotyczy to uszczelnień z kauczuku silikonowego i uszczelnień o właściwościach hydrodynamicznych z wargami uszczelniającymi innymi niż SKF WAVE.
Do montażu uszczelnienia w otworze oprawy SKF zaleca również użyć prasy hydraulicznej i odpowiednich narzędzi. Nacisk należy wywierać możliwie najbliżej zewnętrznej powierzchni uszczelnienia.
Uszczelnienia, w przypadku których przewiduje się osadzenie w płaszczyźnie ścianki otworu oprawy należy montować prostopadle do osi otworu oprawy. Średnica zewnętrza narzędzia powinna być większa od średnicy otworu oprawy (patrz: rys. 1).
Do dociskania uszczelnień do występów oporowych, obrzeży i pierścieni ustalających zaleca się używać odpowiednich narzędzi (patrz: rys. 2 i rys. 3). Wymiary wymaganego pierścienia mogą zostać udostępnione na życzenie.
Do montażu uszczelnień na wałach schodkowych, w przypadku których występy oporowe nie mają zalecanego sfazowania lub zaokrąglonego przejścia, należy używać tulei montażowych (patrz: rys. 4).
W przypadku konieczności wsunięcia wargi uszczelniającej na wał przez rowek, gwint lub koło zębate można użyć cienkościennej tulei montażowej (patrz: rys. 5) w celu zapobieżenia uszkodzeniu wargi uszczelniającej. Zewnętrzną powierzchnię tulei należy pokryć środkiem smarnym jednakowym jak stosowany do smarowania uszczelnienia i powierzchni współpracującej.
Uszczelnienia promieniowe wału wykonane z kauczuku silikonowego należy zawsze montować z wykorzystaniem tulei montażowej.
Narzędzia te (patrz: rys. 6 i rys. 7) służą do montażu uszczelnienia na określonej głębokości w walcowym otworze oprawy. Instrukcje dotyczące konstruowania tych narzędzi mogą zostać dostarczone na życzenie.
SKF logo