Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pokrywy

Wszystkie produkowane dzielone i pełne uszczelnienia HS i HSF są nadwymiarowe w stosunku do głębokości i średnicy otworu oprawy, co umożliwia uzyskiwanie prawidłowego ściśnięcia i stabilności. Pokrywa (patrz: rys. 1) ściska uszczelnienie osiowo i unieruchamia je w otworze oprawy, gwarantując maksymalną skuteczność uszczelnienia. Uzyskanie wymaganego pasowania wymaga użycia pokrywy o odpowiednich wymiarach. Musi być ona również na tyle gruba, aby nie doszło do jej wygięcia lub zniekształcenia. Z reguły wystarczająca jest grubość z zakresu od 6,35 do 12,7 mm (od 0,25 do 0,50 cala).
Pokrywę należy przymocować śrubami rozmieszczonymi w odstępach nie większych niż 150 mm (6 cali), na okręgu zlokalizowanym możliwie najbliżej otworu oprawy z uszczelnieniem. Pokrywa musi być płaska, a głębokość otworu oprawy równomierna. Podzielenie pokrywy na dwie jednakowe części ułatwi wymianę uszczelnień, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni.
W celu zapobieżenia gwałtownemu dopływowi środka smarnego do uszczelnienia od wewnątrz oraz zabezpieczenia uszczelnienia przed uszkodzeniem od zewnątrz SKF zaleca dobierać średnicę wewnętrzną pokrywy w taki sposób, aby była ona o około 6,35 mm (0,25 cala) większa od średnicy wału. Umożliwi to kompensację niewspółosiowości wału względem otworu oprawy oraz bicia.
Jeżeli w danym zastosowaniu wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, a obrobienie oryginalnej oprawy w celu wykonania wgłębienia pod uszczelnienie jest niepraktyczne, wgłębienie pod uszczelnienie można wykonać w nowej pokrywie przykręcanej do oprawy (patrz: rys. 2).
SKF logo