Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia wzmocnione metalem

Przystępując do montażu uszczelnienia wzmocnionego metalem, w pierwszej kolejności należy skontrolować stan i parametry techniczne wału i otworu oprawy. Następnie należy nieznacznie nasmarować uszczelnienie i otwór smarowy środkiem smarnym, najlepiej jednakowym jak przewidziany w danym zastosowaniu. W przypadku uszczelnienia o dużej średnicy użycie specjalnego narzędzia do montażu może być niepraktyczne. W takim przypadku nie należy stukać bezpośrednio w uszczelnienie lub obudowę uszczelnienia. Zamiast tego należy użyć drewnianego klocka o długości wystarczającej do objęcia całej zewnętrznej powierzchni uszczelnienia. W przypadku użycia tej metody ważne jest, aby uderzać młotkiem w drewniany klocek równomiernie na całym obwodzie uszczelnienia. Zapobiegnie to przechyleniu lub zukosowaniu uszczelnienia. W celu zapewnienia przekazywania całej energii oraz umożliwienia zmniejszenia siły uderzeń SKF zaleca użyć młotka bezodrzutowego (patrz: rys. 1).
W przypadku niektórych zastosowań oprawa jest przeznaczona do montażu dwóch uszczelnień w układzie tandem lub uszczelnienie wymaga osadzenia w otworze oprawy na większej głębokości. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy wyrównać uszczelnienie względem powierzchni oprawy w opisany powyżej sposób. Następnie należy użyć krótszego drewnianego klocka do umieszczenia uszczelnienia w otworze na większej głębokości przez stukanie weń na całym obwodzie (patrz: rys. 2).
SKF logo