Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż kilku uszczelnień HDS

W przypadku montażu dwóch uszczelnień promieniowych wału z metalową obudową w jednym otworze oprawy w układzie rozbieżnym (X) lub w układzie tandem należy zagwarantować, że żadna z warg uszczelniających nie będzie pracować w warunkach tarcia suchego. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pracy w warunkach tarcia suchego, należy wypełnić przestrzeń pomiędzy uszczelnieniami odpowiednim smarem plastycznym.
W celu zapobiegania pracy w warunkach tarcia suchego SKF zaleca stosować pomiędzy uszczelnieniami występy dystansowe lub podkładki dystansowe. Aby możliwe było doprowadzanie smaru plastycznego pomiędzy wargi uszczelniające za pośrednictwem smarowniczki, użyta w taki sposób podkładka dystansowa musi mieć otwory smarowe (patrz: rys. 1). Stosowanie podkładek dystansowych nie jest konieczne, jeżeli uszczelnienia mają występy dystansowe wbudowane w metalową obudowę po stronie powietrza (patrz: rys. 2). Uszczelnienia HDSD i HDSE mogą być dostarczane przez SKF z otworami w metalowej obudowie wywierconymi wstępnie w sposób dopasowany do odpowiednich przestrzeni w otworze oprawy.
SKF logo