Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia z PTFE

Większość uszczelnień z PTFE o małej średnicy dostarcza się na tubie, której zadaniem jest utrzymanie nominalnej średnicy wewnętrznej uszczelnienia (mniejszej od średnicy wału) przez okres przechowywania. Uszczelnienia te, z tego właśnie względu, należy zdejmować z tub transportowych dopiero tuż przed montażem. Gdyby konieczne było przeprowadzenie inspekcji jakości, SKF także zaleca pozostawienie tuby transportowej w uszczelnieniu. Średnicę wewnętrzną uszczelnienia i tak nie sposób zmierzyć precyzyjnie po wyprodukowaniu, jako że konfiguracja wargi z PTFE zmienia się z upływem czasu, w miarę jak tworzywo ulega odprężeniu.
Składy mieszanek PTFE na wargowe uszczelnienia promieniowe są na ogół bardziej agresywne i ścierne dla wału niż standardowe tworzywa elastomerowe. Z tego względu, wargi uszczelniające z PTFE wymagają powierzchni o twardości z zakresu od 58 do 62 HRC. Alternatywę dla utwardzonej powierzchni wału stanowi użycie tulei regeneracyjnej SKF. Tuleje te – wytwarzane w myśl tych samych, wysokich standardów, co pierścienie wewnętrzne łożysk igiełkowych SKF – oferują znakomitą powierzchnię współpracującą dla uszczelnienia.
W układach, gdzie uszczelnienia z PTFE mają zatrzymywać środek smarny bądź pracować w stanie całkowitego zanurzenia w cieczy, uszczelnienia te należy instalować na sucho. W układach pracujących na sucho lub takich, gdzie przewidziany jest niedobór środka smarnego, wargę uszczelniającą należy smarować wstępnie, smarem plastycznym odpowiednim do warunków temperaturowych danego zastosowania.

Ostrzeżenie

W temperaturach powyżej +300°C (+570°F) wszystkie fluoroelastomery i mieszanki PTFE wydzielają niebezpieczne opary. Może do tego dojść na przykład przy użyciu palnika spawalniczego do zdemontowania łożyska. Chociaż opary te wydzielają się tylko w tak wysokich temperaturach, to uszczelnienia, podgrzane w takim stopniu choć raz, pozostają niebezpieczne w kontakcie nawet po ostygnięciu. Gdyby zaistniała konieczność manipulowania uszczelnieniami fluoroelastomerowymi lub wykonanymi z PTFE, które zostały poddane działaniu wysokich temperatur wskazanych powyżej, należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności:
  • Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne przez cały czas manipulowania uszczelnieniami.
  • Pozostałości uszczelnień umieścić w hermetycznie zamykanym pojemniku z tworzyw sztucznych; pojemnik opatrzyć ostrzeżeniem o trawiącym działaniu jego zawartości.
  • Zastosować środki ostrożności wskazane w karcie charakterystyki materiału, dostępnej na życzenie.

W razie zetknięcia się tworzywa ze skórą, obficie płukać skórę wodą z mydłem. W razie przedostania się tworzywa do oka, obficie płukać oko wodą. W każdym przypadku zasięgnąć porady lekarskiej. Dotyczy to również ewentualności wdychania oparów.

Procedura instalacji

Wargi z PTFE nie mają właściwości plastycznych warg kauczukowych – to czyni je podatniejszymi na uszkodzenia. W związku z tym, podczas montażu i przy przenoszeniu należy zachowywać szczególną ostrożność, tak żeby uniknąć uszkodzenia uszczelnienia oraz dopilnować jego prawidłowego funkcjonowania. Elementy wałów, takie jak rowki klinowe i wypusty, jak też nawiercone otwory, gniazda oraz stopnie z ostrą krawędzią, mogą powodować uszkodzenia warg wykonanych z PTFE. Kiedy tylko to możliwe, tego rodzaju przeszkody należy osłaniać cienkościennymi narzędziami instalacyjnymi z tworzyw sztucznych lub metalu.
O metodzie montażu decyduje zorientowanie wargi z PTFE podczas instalacji. Montaż jest bardziej kłopotliwy, kiedy to wał musi zostać zainstalowany przez wargę z PTFE (ilustr. 1ilustr. 2). Instalacja komplikuje się tym bardziej, gdy sprzęt jest trudno dostępny albo przysłonięty, i może okazać się niemożliwa, gdyby nie można było użyć narzędzia instalacyjnego. W każdym przypadku, w którym wał jest zakładany przez wargę z PTFE, SKF zaleca użycie montażowego stożka, czy też „pocisku”. SKF może wycenić i wyprodukować stożki montażowe, o ile przedstawione zostaną szczegółowe rysunki wału i stref uszczelnienia. W miejsce stożków montażowych na wale potrzebne byłyby dłuższe niż normalnie sfazowania wprowadzające. To jednak nie eliminuje konieczności osłonięcia elementów wału, które mogłyby uszkodzić uszczelnienie – rowków klinowych itp. – najlepiej taśmą.
Jeśli wał ma zostać wprowadzony w uszczelnienie z PTFE, to gładki, wolny od zadziorów promień przejścia lub sfazowanie wprowadzające na końcu wału jest wszystkim, co konieczne – pod warunkiem, że na wale nie występują elementy, które mogłyby spowodować uszkodzenie, omówione powyżej (ilustr. 3ilustr. 4).
Niektóre uszczelnienia mają dwie wargi z PTFE skierowane w przeciwne strony. W ich przypadku instalacja zawsze odbywa się wbrew jednej z warg, i zalecane jest użycie stożka montażowego.
SKF logo