Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia bez metalowych wzmocnień

Należy upewnić się, że powierzchnia wału i otwór oprawy są czyste i spełniają wymagania określone w rozdziałach Wymagania dotyczące wału i Wymagania dotyczące otworu oprawy. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do powstania nacięć lub zadziorów na powierzchni wału oraz zapewnić, że sprężyna jest utrzymywana w rowku pod sprężynę.
Uszczelnienia HS montuje się w różny sposób w zależności od tego, czy ich głównym zadaniem w danym zastosowaniu jest zatrzymywanie środka smarnego, czy ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń (patrz: rys. 1).
SKF logo