Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia HMS5 i HMSA10

Najważniejsze cechy

Uszczelnienia promieniowe wału SKF o wymiarach metrycznych z kauczukową powierzchnią zewnętrzną HMS5 (patrz: rys. 1) i HMSA10 (patrz: rys. 2) są zgodne z wymaganiami norm ISO 6194-1 i DIN 3760 oraz nadają się do wielu zastosowań w przemyśle. Zakres dostępnych rozmiarów uszczelnień HMS5 i HMS10 obejmuje wszystkie rozmiary określone w normach ISO 6194-1 i DIN 3760 na potrzeby wałów o średnicy do 250 mm (9,842 cala) oraz wiele rozmiarów stosowanych powszechnie na rynku. Nieustannie dodawane są nowe rozmiary. Do najważniejszych cech tych uszczelnień należą:
  • zoptymalizowany materiał na wargi uszczelniające,
  • sprężynowa warga uszczelniająca,
  • optymalne zrównoważenie wargi uszczelniającej i części elastycznej,
  • wygięta powierzchnia zewnętrzna,
  • warga pomocnicza (tylko w przypadku uszczelnień HMSA10).

Konstrukcja

Kauczukowa powierzchnia zewnętrzna gwarantuje optymalną skuteczność uszczelnienia w oprawie również w przypadku dużej chropowatości powierzchni i opraw dzielonych. Wygięcie powierzchni zewnętrznej poprawia skuteczność uszczelnienia i gwarantuje stabilne mocowanie w otworze. Zapobiega ono również sprężynowaniu podczas montażu.
Sprężynowa warga uszczelniająca gwarantuje szybką reakcję na bicie dynamiczne oraz utrzymuje skuteczność uszczelnienia na stałym poziomie również w przypadku nadmiernego zużycia warg uszczelniających.
Warga uszczelniająca i część elastyczna zostały optymalnie zrównoważone w celu umożliwienia kompensacji zarówno znacznego bicia dynamicznego, jak i niewspółosiowości wału i otworu oprawy.
Wargi pomocnicze uszczelnień HMSA10 są typu bezstykowego. Oznacza to, że uszczelnienia te można zasadniczo stosować przy jednakowych prędkościach jak jednowargowe uszczelnienia HMS5.

Kod

Zoptymalizowanemu związkowi na bazie kauczuku nitrylowego stosowanemu do produkcji uszczelnień HMS5 i HMS10 odpowiada przyrostek RG w oznaczeniu. Opracowanie tego związku było wynikiem wieloletniego doświadczenia oraz najnowszych postępów SKF w dziedzinie produkcji materiałów na uszczelnienia. Do zalet tego materiału należą:
  • wysoka odporność na starzenie,
  • bardzo dobra zdolność pompowania,
  • dobra odporność na zużycie.
Zdolność pompowania definiuje się jako czas potrzebny uszczelnieniu do przepompowania określonej ilości oleju ze strony powietrza na stronę oleju. Mikrostruktura RG, opracowanego przez SKF związku na bazie kauczuku nitrylowego, usprawnia pompowanie oleju (patrz: tabela). Przedstawione na wykresie 1 wyniki prób zmęczeniowych dowodzą zwiększonej trwałości eksploatacyjnej uszczelnień wykonanych ze zoptymalizowanego związku na bazie kauczuku nitrylowego.
Wszystkie uszczelnienia HMS5 i HMS10 są dostępne również w wersji wykonanej ze związku na bazie kauczuku fluorowego, wyposażonej w sprężynę pierścieniową ze stali nierdzewnej. Związkowi temu odpowiada przyrostek V w oznaczeniu. Wykorzystuje się go w zastosowaniach, w których panują temperatury przekraczające graniczne temperatury pracy kauczuku nitrylowego.

Zastosowania i warunki eksploatacji

Uszczelnienia HMS5 i HMSA10 są przeznaczone do zastosowań ze smarowaniem olejowym lub smarowaniem smarem plastycznym, w których panują temperatury pracy z zakresu od –40 do +100°C (od –40 do +210°F), przez krótkie okresy osiągające 120°C (250°F). Uszczelnienia te nadają się również do pracy z uszczelniającymi środkami smarnymi o szerokim zakresie lepkości.
Prędkość obwodowa:do 14 m/s (2755 stóp/min)
Ciśnienie robocze:maks. 0,03 MPa (5 funtów na cal kwadratowy)
Podane wartości stanowią wartości maksymalne każdego parametru i nie powinny występować jednocześnie. Należy uwzględnić sposób, w jaki parametry te wpływają na siebie nawzajem.
SKF logo