Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dodatkowe wersje konstrukcyjne

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony łożysk i warg uszczelniających przed cząstkami zanieczyszczeń podczas eksploatacji w warunkach silnego zanieczyszczenia, na przykład w przemyśle górniczym i przemyśle cementowym, uszczelnienia HDS1, HDS2, HDS7 i HDSE mogą być wyposażone w wargę pomocniczą wykonaną z politetrafluoroetylenu (PTFE) (patrz: rys. 1).
Warga wykonana z PTFE może również zostać ustalona i ustawiona w odpowiednim kierunku w celu poprawy właściwości zatrzymywania środka smarnego (patrz: rys. 2).
Wargę z PTFE zaciska się między metalową obudową i kauczukowym korpusem uszczelnienia. Nie powoduje to istotnego zwiększenia całkowitej szerokości uszczelnienia. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą odpornością chemiczną i wysoką odpornością na zużycie, może pracować w warunkach tarcia suchego oraz przyczynia się do zwiększenia skuteczności uszczelnienia, wytwarzając jedynie niewielki moment sił tarcia. Szczególnie skuteczne rozwiązanie uszczelnienia stanowi połączenie wargi pomocniczej z PTFE z wargą uszczelniającą wykonaną z opracowanego przez SKF materiału na bazie kauczuku fluorowego, SKF Duralife.
Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do uszkodzenia wargi z PTFE podczas instalacji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Uszczelnienia z politetrafluoroetylenu (PTFE).
Litery F (patrz: rys. 3) i H (patrz: rys. 4) w nazwie produktu wskazują na użycie wargi pomocniczej wykonanej z PTFE oraz na ustalenie i kierunek ustawienia wargi.
Uszczelnienia HDS1, HDS2 i HDS7 (z wargą pomocniczą wykonaną z PTFE lub bez takiej wargi) oraz uszczelnienia HDSA, HDSB i HDSC są dostępne w wersji z elastomerowym pokryciem na powierzchni zewnętrznej, przeznaczonej do zastosowań, w których otwory osiągają temperaturę nie wyższą niż 100°C (210°F) (patrz: rys. 5). Ta cecha konstrukcyjna ma szereg istotnych zalet:
  • kompensuje niedoskonałości powierzchni otworu oprawy, przyczyniając się do poprawy skuteczności uszczelnienia poprzez ograniczenie wycieków do minimum;
  • zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń przez szczeliny między otworem oprawy i zewnętrzną powierzchnią uszczelnienia na przykład w przypadku owalności;
  • minimalizuje ryzyko uszkodzenia otworu oprawy podczas montażu i demontażu.
Tej wersji konstrukcyjnej odpowiada litera K (patrz: rys. 6) w nazwie produktu.
SKF logo