Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia poddawane działaniu ciśnienia

Poddanie uszczelnienia działaniu ciśnienia powoduje wzrost obciążenia promieniowego wargi uszczelniającej. To z kolei przekłada się na zwiększenie rzeczywistej powierzchni styku wargi z wałem, co wiąże się ze zwiększeniem siły tarcia i wzrostem temperatur panujących poniżej warg. Nie obowiązują wówczas wartości wytyczne prędkości zamieszczone na wykresie 1.
Wykres 2 przedstawia przykładowe odkształcenie wargi o standardowej konstrukcji towarzyszące wzrostowi ciśnienia w zbiorniku olejowym, skutkujące pogorszeniem trwałości eksploatacyjnej uszczelnienia.
Uszczelnienia ciśnieniowe SKF CRW5 i CRWA5 (patrz: rys. 1) wytrzymują różnice ciśnień rzędu 0,34 MPa (50 funtów na cal kwadratowy) występujące przy prędkościach dochodzących do 5 m/s (1000 stóp/min).
Aby zapobiec wypchnięciu uszczelnienia z otworu oprawy w przypadku występowania różnicy ciśnień w obrębie uszczelnienia, po stronie uszczelnienia, po której panuje niższe ciśnienie należy zamontować obrzeże lub pierścień zabezpieczający (patrz: rys. 2).
SKF logo