Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wymagania dotyczące wału

Aby możliwe było uzyskanie niezawodnego uszczelnienia i dużej trwałości eksploatacyjnej, powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem promieniowym wału musi spełniać poniższe wymagania. Powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem musi umożliwiać występowanie podczas napraw i kontroli wszystkich wymaganych odchyleń i ruchów: powierzchniowych SL i dodatkowych powierzchniowych SL' (patrz: rys. 1).
Jeżeli wał nie może zostać obrobiony maszynowo odpowiednio do wymagań, SKF zaleca zastosować tuleję SKF SPEEDI-SLEEVE lub tuleję regeneracyjną przeznaczoną do wymagających zastosowań w przemyśle (LDSLV). Szczegółowe informacje na temat tulei można znaleźć w rozdziale Tuleje regeneracyjne.
SKF logo