Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wykończenie powierzchni

Podczas obrotu w określonym kierunku kierunkowość obróbki powierzchni współpracującej z uszczelnieniem może skutkować wyciekaniem środka smarnego. Metodą obróbki maszynowej zalecaną w celu minimalizacji kierunkowości (0 ± 0,05°) obróbki powierzchni współpracującej z uszczelnieniem jest szlifowanie wgłębne. Podczas szlifowania wgłębnego należy unikać prędkości obrotowych tarczy ściernej będących wielokrotnościami prędkości obrabianego przedmiotu. Aby zagwarantować usunięcie wszelkiego ołowiu, należy pracować tarczą ścierną aż do jej całkowitego wyiskrzenia, tzn. do momentu, w którym tarcza przestanie iskrzyć. Powierzchnię tarczy ściernej należy wyrównać za pomocą klastrowego narzędzia do wyrównywania powierzchni (osełki), przy możliwie najmniejszym posuwie poprzecznym, lub za pomocą narzędzia kształtowego, bez posuwu poprzecznego. W każdym przypadku niekorzystny wpływ kierunkowości można stwierdzić wyłącznie przez przeprowadzenie próby w warunkach zmiennego kierunku obrotu.
Powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem powinna być wolna od jakichkolwiek uszkodzeń, rys, pęknięć, rdzy i zadziorów. Należy ją odpowiednio chronić aż do momentu ostatecznej instalacji.
SKF logo