Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Powierzchnia współpracująca

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Dla pierścieni typu V odpowiednia jest powierzchnia współpracująca precyzyjnie toczona. Właściwa chropowatość powierzchni różni się w zależności od prędkości obwodowej (tablica). SKF zaleca wypolerowanie płótnem szmerglowym wszystkich powierzchni toczonych, celem usunięcia wszelkich ostrych punktów, jakie mogły powstać w procesie toczenia. Jakość wykończenia powierzchni, żeby jej odczyt był miarodajny, należy mierzyć pod kątem około 90 stopni do przebiegu rowka.

Obróbka powierzchni współpracującej

Jeśli przewiduje się obecność smaru plastycznego, oleju lub suchych środków smarnych, to nie jest wymagana szczególna obróbka powierzchni współpracującej. Powierzchnie współpracujące ze stali miękkiej, które będą narażone na wodę lub inne czynniki korozyjne, należy ocynkować elektrolitycznie albo poddać pasywacji. Wały chromowane bądź kadmowane należy pokryć farbą albo potraktować sprayem przeciwkorozyjnym.

Dodatkowe informacje na temat powierzchni współpracujących

Powierzchnie aluminiowe powinny być wolne od zarysowań. W zastosowaniach w warunkach ściernych twardość powierzchni powinna wynosić > 100 HB. Aluminium odlewanego ciśnieniowo można używać w stanie lanym.
Powierzchnie stalowe i żeliwne powinny być wolne od ołowiu oraz ostrych śladów po narzędziach. Odkuwek ze stali walcowanej na zimno można używać bez dalszej obróbki skrawaniem.
Tworzywa sztuczne są w ogólności niedopuszczalne jako powierzchnie współpracujące, z powodu słabego rozpraszania ciepła.
Stali nierdzewnej nie należy używać w układach pracujących na sucho, chyba że prędkość wynosi poniżej 1 m/s (200 ft/min).
SKF logo