Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zakładanie pierścieni uszczelniających typu V

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy

Pierścienie typu V są sprężyste: można je rozciągać i przeprowadzać przez inne elementy, co ułatwia montaż (ilustr. 1). Przy zakładaniu kilku pierścieni typu V można posłużyć się prostym narzędziem (ilustr. 2), które ułatwia wsunięcie uszczelnień na ich pozycję w określonej odległości od powierzchni współpracującej. Pierścienie typu V można też rozcinać i z powrotem scalać w miejscu montażu.

Oto ogólne wytyczne dotyczące ich zakładania:

  • Oczyść pierścień typu V, powierzchnię współpracującą i wał.
  • Dopilnuj, żeby wał był suchy i wolny od smaru czy oleju, zwłaszcza jeśli zakładasz pierścień typu V bez podparcia osiowego.
  • Pokryj wargę pierścienia typu V cienką warstwą smaru plastycznego lub oleju silikonowego.
  • Jeśli w danym układzie tarcie musi być ograniczone do minimum, pokryj powierzchnię współpracującą środkiem przeciwciernym. Wargi nie należy pokrywać smarem.
  • Upewnij się, że założony pierścień typu V jest rozciągnięty dokoła wału równomiernie.
SKF logo