Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Główne zadania pierścieni typu V

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Pierścienie typu V nadają się do układów smarowanych zarówno olejem, jak i smarem plastycznym. Dla uszczelnienia łożyskowania smarowanego smarem plastycznym i zabezpieczenia go przed zanieczyszczeniami, pierścień typu V należy umieścić poza pokrywą lub ścianką oprawy. Na tej pozycji możliwe jest przeciwdziałanie wnikaniu pyłu, rozpylanej wody oraz innych zanieczyszczeń (ilustr. 1). Pierścień typu V może też pełnić funkcję zaworu smaru plastycznego – w układach, gdzie zużyty smar lub nadmiar nowego smaru może wydostawać się spomiędzy powierzchni współpracującej i wargi uszczelniającej (ilustr. 2). Dwa pierścienie typu V skierowane w przeciwne strony to rozwiązanie dla układów, gdzie zatrzymywanie środka smarnego jest równie ważne jak przeciwdziałanie wnikaniu zanieczyszczeń (ilustr. 3).
Pierścienie typu V, które mają zatrzymywać olej, muszą być w każdym przypadku ustalone osiowo na wale, po stronie środka smarnego (ilustr. 4).
Pierścieni typu V nie należy zanurzać w układowym ośrodku.
SKF logo