Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiały

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Pierścienie typu V wytwarza się zwykle z kauczuku nitrylowego – tworzywa cechującego się dobrą odpornością chemiczną i odpornością na ścieranie, odpowiedniego do zastosowań w normalnych temperaturach pracy. Na potrzeby zastosowań w wyższych temperaturach lub w obecności agresywnych czynników, dostarczane mogą być pierścienie typu V wykonane z kauczuku fluorowego. Warunki pracy dopuszczalne dla pierścieni typu V wykonanych z kauczuku nitrylowego oraz fluorowego są podane w tabeli. W tablicy produktowej, w kolumnie „Kod wargi”, litery R i V identyfikują odpowiednio kauczuk nitrylowy i kauczuk fluorowy.

Ostrzeżenie

W temperaturach powyżej +300°C (+570°F) wszystkie fluoroelastomery i mieszanki PTFE wydzielają niebezpieczne opary. Może do tego dojść na przykład przy użyciu palnika spawalniczego do zdemontowania łożyska. Chociaż opary te wydzielają się tylko w tak wysokich temperaturach, to uszczelnienia, podgrzane w takim stopniu choć raz, pozostają niebezpieczne w kontakcie nawet po ostygnięciu. Gdyby zaistniała konieczność manipulowania uszczelnieniami fluoroelastomerowymi lub wykonanymi z PTFE, które zostały poddane działaniu wysokich temperatur wskazanych powyżej, należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności:
  • Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne przez cały czas manipulowania uszczelnieniami.
  • Pozostałości uszczelnień umieścić w hermetycznie zamykanym pojemniku z tworzyw sztucznych; pojemnik opatrzyć ostrzeżeniem o trawiącym działaniu jego zawartości.
  • Zastosować środki ostrożności wskazane w karcie charakterystyki materiału, dostępnej na życzenie.

W razie zetknięcia się tworzywa ze skórą, obficie płukać skórę wodą z mydłem. W razie przedostania się tworzywa do oka, obficie płukać oko wodą. W każdym przypadku zasięgnąć porady lekarskiej. Dotyczy to również ewentualności wdychania oparów.
SKF logo