Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zakładanie

Obwód wewnętrzny uszczelnień MVR jest obrabiany pod kątem pasowania ciasnego na wale (ilustr. 1ilustr. 2). W metalową obudowę, podobnie jak w przypadku uszczelnień promieniowych wałów, nie należy uderzać młotkiem.
Powierzchnię czołową wargi uszczelniającej należy przed montażem nieznacznie nasmarować. Nie należy przy tym nakładać smaru między wargą a obudową. Jakość wykończenia wału Ra 4 µm (160 µin) jest wystarczająca.
Należy zapewnić sfazowanie wprowadzające. Zakładanie przez występy lub rowki klinowe jest niedopuszczalne.
Powierzchnie współpracujące dla uszczelnień MVR należy przygotowywać tak samo jak dla pierścieni typu V. W zastosowaniach, w których przewiduje się występowanie zanieczyszczeń ściernych, należy unikać stosowania aluminium i metali miękkich. Z powierzchni toczonych trzeba usunąć wszelkie ostre punkty.
SKF logo