Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zakładanie tulei SKF Speedi-Sleeve

Założenie tulei jest proste, jednakże uzyskanie możliwie jak najlepszych rezultatów wymaga staranności. Jako że tuleja cienkościenna ma pasowanie ciasne, jakiekolwiek naruszenie powierzchni wału może przenieść się na powierzchnię tulei i spowodować utratę uszczelnienia. Dlatego przed przystąpieniem do zakładania tulei należy starannie oczyścić powierzchnię wału współpracującą z uszczelnieniem, spiłowując z niej wszelkie zadziory i chropowate miejsca. Głębokie rowki powstałe na skutek zużycia, zarysowania oraz miejsca bardzo chropowate należy naprawić odpowiednim proszkowym wypełniaczem metalowym typu epoksydowego. Tuleję należy umieścić na wale, zanim wypełniacz stwardnieje.
Tulei SKF Speedi-Sleeve nie wolno przeprowadzać przez rowki klinowe, poprzeczne otwory, wypusty ani gwinty, ponieważ to doprowadziłoby do jej odkształcenia, utrudniającego uszczelnieniu podążanie za nową powierzchnią współpracującą w miarę obrotów.
Tulei SKF Speedi-Sleeve nie wolno pod żadnym pozorem nagrzewać przed założeniem. Ciepło spowodowałoby rozszerzenie tulei, i wraz z ostygnięciem mogłaby ona nie skurczyć się z powrotem do swojego pierwotnego rozmiaru, co poskutkowałoby luźnym pasowaniem na wale.
SKF zaleca różne sposoby zakładania tulei SKF Speedi-Sleeve (ilustr. 1).

Procedura zakładania

 1. Oczyść powierzchnię wału mającą współpracować z uszczelnieniem. Spiłuj wszelkie zadziory i chropowate miejsca. Upewnij się, że tuleja nie zostanie przeprowadzona przez jakiekolwiek rowki klinowe, poprzeczne otwory, występy bądź podobne elementy.
 2. Zmierz średnicę niezużytego odcinka wału, na którym znajdzie się tuleja (ilustr. 2). Dokonaj pomiaru w trzech miejscach i uśrednij wynik, aby upewnić się, że wał jest zgodny z zalecaną specyfikacją. Jeśli średnia średnica mieści się w zakresie podanym dla danego rozmiaru tulei, to właściwe tulei pasowanie ciasne zapobiegnie jej poślizgowi oraz przekręceniu bez użycia substancji klejącej.
 3. Ustal położenie tulei wymagane do przykrycia zużytego obszaru. Odmierz wymaganą pozycję dokładnie lub zaznacz ją bezpośrednio na powierzchni. Tuleja musi znaleźć się na zużytym obszarze – nie wystarczy, że nasunie się ją częściowo albo wsunie równo z końcem wału.
 4. Płytkich rowków powstałych na skutek zużycia nie trzeba wypełniać. Obwód wewnętrzny tulei można opcjonalnie pokryć cienką warstwą nietwardniejącego szczeliwa. Szczeliwo, które przeniosło się na wał lub zewnętrzny obwód tulei, trzeba usunąć.
 5. Jeśli wał jest zarysowany głęboko, wypełnij rowek proszkowym wypełniaczem metalowym typu epoksydowego. Załóż tuleję, zanim wypełniacz stwardnieje, tak żeby wytarła ona wszelki jego nadmiar. Usuń wszelki wypełniacz pozostały na obwodzie zewnętrznym tulei.
 6. Należy w tym miejscu powtórzyć, że do instalowania tulei SKF Speedi-Sleeve nigdy, pod żadnym pozorem, nie wolno wykorzystywać ciepła.
 7. Gdyby konieczne było zdjęcie kołnierza po założeniu tulei, należy go w jednym miejscu przeciąć – po promieniu, od obwodu. Wsuń tuleję na wał, stroną z kołnierzem naprzód. Następnie umieść na tulei narzędzie instalacyjne (ilustr. 3).
 8. Delikatnie stukaj w środek narzędzia instalacyjnego, aż tuleja pokryje zużytą powierzchnię wału (ilustr. 4). Gdyby narzędzie instalacyjne okazało się zbyt krótkie, można użyć fragmentu rury lub tuby o płaskim i wolnym od zadziorów końcu. Upewnij się, że średnica wewnętrzna rury jest równa średnicy wewnętrznej narzędzia instalacyjnego. Uważaj, żeby nie zarysować precyzyjnie oszlifowanego obwodu zewnętrznego tulei.
 9. Tuleje SKF Speedi-Sleeve należy zakładać zawsze w taki sposób, żeby zewnętrzna krawędź tulei była osadzona na pełnym obwodzie wału. Zewnętrzna krawędź tulei nie może spocząć w obrębie sfazowania bądź poza takim odcinkiem, ponieważ ostra krawędź z dużym prawdopodobieństwem rozcięłaby wtedy wargę uszczelniającą przy zakładaniu uszczelnienia.
 10. Jeśli kołnierz został rozcięty w celu jego zdjęcia, chwyć go poza tuleją szczypcami półokrągłymi i skręć w zwój, uważając przy tym, żeby nie unieść z wału końca samej tulei – to poskutkowałoby jego poszarpaniem. Kołnierz należy zdejmować ostrożnie, tak żeby nie doprowadzić do uszkodzenia obwodu zewnętrznego tulei.
 11. Po zainstalowaniu tulei ponownie sprawdź, czy powierzchnia jest wolna od zadziorów, które mogłyby uszkodzić uszczelnienie.
 12. Przed przystąpieniem do zakładania uszczelnienia nasmaruj tuleję układowym czynnikiem.
 13. Przystąp do instalacji uszczelnienia.
SKF logo