Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje regeneracyjne do wymagających zastosowań w przemyśle (LDSLV4)

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Tuleja regeneracyjna LDSLV4
Tuleje te są dostępne w wersjach przeznaczonych na wały o średnicy z zakresu od 211,15 do 1 143 mm (od 8.313 do 45 in). SKF ma w ofercie tuleje regeneracyjne przeznaczone do wymagających zastosowań w przemyśle (o konstrukcji LDSLV4; zob. ilustr. 1). Tuleje te wykonuje się na zamówienie, odpowiednio do średnic wału należących do podstawowych zakresów wyszczególnionych w tabeli.
Stosowanie tulei regeneracyjnych LDSLV4 jest zalecane w przypadku eksploatacji uszczelnień w trudnych warunkach, zwłaszcza przy ewentualności przedostawania się stałych zanieczyszczeń do wnętrza uszczelnień – na przykład w walcowniach, zakładach przetapiania rud i zakładach chemicznych.
Tuleje wykonuje się z chromowanej elektrolitycznie stali węglowej SAE 1008, co gwarantuje znakomitą odporność na zużycie oraz na korozję. Obwód zewnętrzny tulei jest specjalnie szlifowany w celu zapewnienia istnienia precyzyjnie wykonanej powierzchni współpracującej z uszczelnieniem. Grubość ścianki standardowej tulei wynosi 2,39 mm (0.094 in).

Stosowanie tulei regeneracyjnych LDSLV4

Tuleje regeneracyjne LDSLV4 można stosować w dwojaki sposób (zob. ilustr. 2):
  1. przez umieszczenie tulei na wale w taki sposób, aby przykryła jego uszkodzoną część, oraz użycie uszczelnienia przeznaczonego na wał o średnicy większej o 4,78 mm (0.188 in);
  2. przez obrobienie maszynowe wału mające na celu zmniejszenie jego średnicy o 4,78 mm (0.188 in), założenie nań tulei i użycie uszczelnienia pierwotnego rozmiaru;
Powierzchnia wału przerobiona na potrzeby tulei powinna mieć chropowatość powierzchni Ra z zakresu od 2,5 do 3,2 µm (od 100 do 125 µin).
W zastosowaniach, gdzie można spodziewać się zużycia uszczelnienia lub uszkodzenia wału, SKF zaleca założenie tulei przed oddaniem maszyny do eksploatacji. Dzięki temu, w razie potrzeby wymiany możliwe będzie zastosowanie uszczelnienia i tulei pierwotnych rozmiarów, i nie będzie konieczna powtórna obróbka wału.
Ze względu na konieczność montażu przez pasowanie suwliwe na gorąco, tolerancje wału dla tulei regeneracyjnych LDSLV4 są inne niż w przypadku uszczelnień promieniowych wału. Jeżeli przewiduje się zastosowanie tulei w układach, w których panują temperatury stale przekraczające +75°C (+165°F) oraz prędkości powierzchniowe przekraczające 20 m/s (3,900 ft/min), to należy skontaktować się z SKF w celu uzyskania stosownego wsparcia.

Zakładanie

Tuleje regeneracyjne LDSLV4 montuje się przez pasowanie suwliwe na gorąco. W związku z tym, przed przystąpieniem do montażu należy równomiernie nagrzać tuleje. Tuleję powinno się doprowadzić do temperatury około +180°C (+355°F). Pod żadnym pozorem nie wolno nagrzewać tulei powyżej temperatury +200°C (+390°F). Nagrzewanie realizować można wszelkimi metodami stosowanymi powszechnie do łożysk – na przykład za pomocą nagrzewnicy indukcyjnej lub komory grzewczej.
Tuleje należy zakładać niezwłocznie po nagrzaniu, ponieważ szybko stygną i mogłyby zakleszczyć się na wale przed osiągnięciem właściwego położenia. W razie konieczności zmiany położenia użyj miękkiego młotka i drewnianego klocka. Kiedy tuleja znajdzie się już na przewidzianej pozycji, sprawdź, czy sfazowanie wprowadzające nie uległo podczas montażu jakiemukolwiek uszkodzeniu.

Zdejmowanie

Tuleje regeneracyjne LDSLV4 można zdejmować poprzez nagrzewanie bądź przez rozciąganie ostrożnymi uderzeniami młotka.
SKF logo