Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

E-8003

Kauczuk propylenowo etylenowy (EP) posiada doskonałą odporność na ciecze na bazie estrów fosforanowych, ketony, alkohol, parę i samochodowe płyny hamulcowe inne niż na bazie ropy naftowej. Nie jest zalecany do użytku z cieczami na bazie ropy naftowej. kauczuk EP posiada doskonałą odporność na wysokie i niskie temperatury. E-8003 jest materiałem o stopniu twardości Shore'a 90 A i nadaje się do użytku w uszczelnieniach typu Polyseals i zgarniaczach. Nadaje się do użytku w zastosowaniach narażonych na ściskanie w temperaturach od -54℃ do +149℃ (-65℉ do +300℉).
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo