Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecorubber-2

Materiał SKF Eccorubber-2 jest elastomerem opartym na fluorokauczuku (FPM, FKM), znanym również pod nazwą VITON (zastrzeżona nazwa handlowa Du Pont), który może być używany do pierścieni o przekroju U, warg uszczelniających, opakszczeliw, zgarniaczy i uszczelnień specjalnych. Jego doskonałe własności dotyczą wysokiej odporności na ciepło, ozon, wiele substancji chemicznych. Jest również odporny na warunki atmosferyczne. Materiał SKF Ecorubber-2 jest zgodny z olejami mineralnymi i smarami zawierającymi siarkę, płynami ciśnieniowymi HFD (prawie wszystkie estry fosforanowe i chlorowane węglowodory), ropą naftową i gazem kwaśnym. Materiał SKF Ecorubber-2 nie jest odporny na amoniak, aminy, ketony, estry, gorącą wodę i kwasy organiczne o niskiej masie atomowej.

Arkusz danych technicznych

SKF logo