Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecorubber-H

Materiał SKF Ecorubber-H jest uwodornionym lub nasyconym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym (H-NBR), który nadaje się do zastosowań w wyższych temperaturach roboczych w węglowodorach alifatycznych, jak np. propan lub butan, oleje mineralne, smary i sulfonowana ropa naftowa. Ponadto może być używany w rozcieńczonych kwasach, zasadach, roztworach soli i roztworach wody i glikolu. Materiał SKF Ecorubber-H nie jest zgodny z paliwami posiadającymi wysoką zawartość węglowodorów aromatycznych (benzyna klasy premium), gazolinami (mieszanki benzyny i alkoholu), ketonami, estrami, eterami i chlorowanymi węglowodorami, jak np. trichloroetylen i tetrachloroetylen.

Arkusz danych technicznych

SKF logo