Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecorubber-1

Materiał SKF Ecorubber-1 jest elastomerem opartym na kauczuku butadienowo-akrylonitrylowym (NBR), używanym dla pierścieni o przekroju U, szczeliw, uszczelnień specjalnych i innych elementów. Materiał posiada doskonałą odporność na oleje mineralne, smary i płyny ciśnieniowe HFA, HFB i HFC. Jednakże nie jest odporny na ciecze oparte na glikolu, ciecze HFD i ciecze aromatyczne (np. benzen), estry, ketony, aminy oraz stężone kwasy i zasady.

Arkusz danych technicznych

SKF logo