Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

SKF Ecoflas

SKF Ecoflas jest unikalnym fluoroelastomerem opartym na przemiennym kopolimerze tetrafluoroetylenu lub propylenu (TFE/P). Pod względem składu chemicznego jest podobny do fluorokauczuku.

SKF Ecoflas posiada następujące właściwości:

  • wysoka odporność na oleje mineralne
  • doskonała odporność na gorącą wodę i parę do 230°C
  • doskonała odporność na gaz kwaśny i aminy
  • doskonała odporność na płyny hamulcowe (na bazie glikolu, oleju mineralnego lub oleju silikonowego) i na ognioodporne płyny hydrauliczne)
  • dobra odporność na promieniowanie

W porównaniu do fluorokauczuku SKF Ecoflas wykazuje nieznacznie większą odporność na rozciąganie i podobną odporność na ciepło.

Arkusz danych technicznych

SKF logo