Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Organizacja i planowanie pracy

Organizacja i planowanie codziennych prac z zakresu utrzymania ruchu oraz planowanie wydajności to istotny aspekt każdego rodzaju działalności produkcyjnej prowadzonej na skalę przemysłową. Dobrze zorganizowane i na bieżąco aktualizowane planowanie przyczynia się do skrócenia czasu obsługi i obniżenia kosztów utrzymania ruchu. Wpływa to również korzystnie na kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w zakresie BHP i ochrony środowiska – za sprawą zmniejszenia stopnia nieprzewidywalności.

Wydajnie zaplanować można tylko odpowiednio zorganizowane prace. Wydajne planowanie skutkuje skróceniem czasów przestoju między kolejnymi operacjami. Innym tego aspektem jest przydzielanie do poszczególnych zadań najwłaściwszych pracowników.
Szkolenia w zakresie organizacji i planowania pracy poruszają między innymi następujące zagadnienia:
  • Podstawy organizacji pracy
  • Ocena pracy (zakres i czas)
  • Planowanie
  • Zarządzanie zaległościami
  • Nieustający rozwój
  • Wydajność i organizacja codzienna
  • Zarządzanie procesem pracy
  • Role i zakresy odpowiedzialności
  • Wykorzystanie komputerowych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) w zakresie organizacji i planowania
SKF logo