Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Analiza przyczyn źródłowych

Identyfikacja rzeczywistych przyczyn źródłowych awarii i działań zapobiegających ich powtarzaniu

Analiza przyczyn źródłowych (ang. Root Cause Analysis, RCA) jest procesem pozwalającym zidentyfikować zdarzenia odpowiedzialne za awarie maszyn i używającym tych informacji w celu określenia właściwych działań zapobiegających przyszłym awariom. Proces ten bada typowo trzy podstawowe rodzaje przyczyn awarii:
  • Fizyczne lub techniczne
  • Błędy ludzkie polegające na pominięciu lub zleceniu
  • Systemy organizacyjne, procedury robocze i podejmowanie decyzji

Po przeprowadzeniu analizy firma SKF przedstawia raport o przyczynach i efektach awarii, wraz z wyczerpującym planem działań zapobiegających wystąpieniu podobnych awarii w przyszłości.

RCA to ważna część kontraktów profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu (ang. Proactive Reliability Maintenance) i zintegrowanych rozwiązań dla utrzymania ruchu (ang. Integrated Maintenance Solutions) oraz źródło ciągłego rozwoju.


SKF logo