Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Organizacja i planowanie pracy

Organizacja i planowanie codziennych czynności z zakresu utrzymania ruchu oraz planowanie wydajności to istotna część każdej operacji produkcyjnej na skalę przemysłową. Dobrze zorganizowana i aktualizowana funkcja planowania pozwoli skrócić czas i zmniejszyć wydatki niezbędne na operacje z zakresu utrzymania ruchu. Będzie miała ona również pozytywny wpływ na kluczowe wskaźniki wydajności w zakresie BHP i ochrony środowiska, pozwalając zmniejszyć stopień nieprzewidywalności.

Efektywnie zaplanować można tylko odpowiednio zorganizowane prace. Efektywne planowanie oznacza skrócenie czasu przestoju pomiędzy zaplanowanymi pakietami roboczymi. Wskazywać będzie również odpowiedni personel do każdego zaplanowanego zadania.
Organizacja i planowanie pracy obejmuje na przykład:
  • Podstawy organizacji pracy
  • Ocena pracy (zakres i czas)
  • Planowanie
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Ciągły rozwój
  • Planowanie dzienne/planowanie wydajności
  • Zarządzanie procesem pracy
  • Role i zakres odpowiedzialności
  • Wykorzystanie komputerowych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) w zakresie organizacji i planowania
SKF logo