Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza przyczyn źródłowych

Rozpoznawanie faktycznych przyczyn źródłowych awarii i wskazywanie działań zapobiegających nawracaniu problemów

Analiza przyczyn źródłowych (RCA, Root Cause Analysis) to proces mający na celu rozpoznawanie zdarzeń powodujących awarie maszyn oraz wskazywanie na podstawie tych informacji właściwych działań, które zapobiegną powtarzaniu się danych awarii w przyszłości. W procesie tym bada się z reguły źródła awarii trojakiego rodzaju:
  • przyczyny fizyczne lub techniczne;
  • błędy ludzkie polegające na zaniedbaniu lub nieodpowiednim zleceniu;
  • systemy organizacyjne, procedury postępowania i podejmowanie decyzji.

Po przeprowadzeniu analizy SKF przedstawia sprawozdanie na temat przyczyn awarii i ich skutków oraz wyczerpujący plan działań zorientowanych na zapobieżenie nawrotom.

RCA stanowi stały element kontraktów na profilaktykę czynną w utrzymaniu niezawodności oraz na kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu i jest czynnikiem nieustającego rozwoju.


SKF logo