Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SIMO – optymalizacja zapasów i zarządzanie częściami zamiennymi

Równoważenie podaży z popytem na części zamienne

Autoryzowany Dystrybutor SKF

Celem procesu SKF SIMO – Spares Inventory Management and Optimization, czyli optymalizacji zapasów i zarządzania częściami zamiennymi – jest wspieranie zakładów w redukowaniu ponoszonych kosztów utrzymania zapasów części zamiennych poprzez jednoczesne ograniczanie do minimum niebezpieczeństwa wyczerpania zapasów i zaspokajanie zapotrzebowania na części zamienne pod kątem produkcyjnej dostępności. Ponadto proces ten polepsza ogląd zarządzania zapasami bieżącymi z perspektywy konsumpcji części zamiennych oraz uwydatnia powiązane z określonymi zasobami zapasy o szczególnie małej trwałości. W dalszej kolejności przeprowadzona może zostać analiza przyczyn źródłowych (RCA, root cause analysis), na podstawie której wdraża się środki zorientowane na poprawę sytuacji. W rezultacie konsumpcja części zamiennych maleje, co pozwala na dalsze ograniczenie wielkości utrzymywanych zapasów. 
Proces SKF SIMO opiera się na zasadzie równoważenia podaży z popytem i składa się z następujących czterech etapów:

  • Krok 1: Identyfikacja części zamiennych;
  • Krok 2: Prognozowanie zapotrzebowania na części zamienne;
  • Krok 3: Racjonalizacja wielkości zapasów;
  • Krok 4: Optymalizacja wielkości zapasów
SKF logo