Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi z zakresu zapewniania niezawodności

Ludzie i wiedza – Twój świat połączony z naszym

Doświadczenie w doradztwie wobec branż produkcyjnych i przetwórczych; wiodąca w przemyśle specjalizacja na polu projektowania zastosowań oraz monitorowania stanu; praktyka produkcyjna i znajomość aspektów niezawodności maszyn wirujących i przepływowych – wszystkie te zasoby sprzęgnięto w SKF z myślą o stworzeniu niezrównanie wyczerpującego asortymentu strategicznych i taktycznych usług łączących Twoją działalność z naszymi ludźmi i wiedzą w celu rozwiązywania Twoich problemów i dokonywania ulepszeń.

Sprawdzony proces poprawy

Pierwszym krokiem jest sprawdzony proces poprawy, mający rozpoznać możliwości udoskonalenia zakładu i doprowadzić do znalezienia potrzebnych rozwiązań. Jego celem jest wcielenie Twoich biznesowych dążeń, technicznych wyzwań i organizacyjnej kultury w program podniesienia niezawodności. W dalszej kolejności wykorzystujemy naszą sprawdzoną metodologię optymalizacji wydajności zasobów (AEO) do wypracowania takich rozwiązań, które pozwolą Twoim zasobom produkować więcej bez konieczności zwiększenia nakładów kapitałowych na nowy sprzęt i tym samym przyczynią się do podwyższenia odnotowywanego w Twojej działalności zwrotu z posiadanych aktywów. Dostępne na całym świecie, oferowane przez SKF usługi z zakresu zapewniania niezawodności mogą pomóc Twojemu przedsiębiorstwu opracować strategie i taktyki dla osiągnięcia pewnego zysku.

Rozwiązania:

 • oceny i analizy porównawcze
 • planowanie strategiczne
 • zrównoważona karta wyników
 • kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
 • analiza zagrożeń
 • przegląd strategii utrzymania ruchu
 • przegląd osiągów zasobów
 • zarządzanie zapasami
 • organizacja i planowanie pracy
 • projektowanie zastosowań
 • zapewnianie niezawodności
 • zarządzanie kosztami cyklu eksploatacji
 • wsparcie w obsłudze skomputeryzowanych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu
  oraz systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa
 • projektowanie konserwacyjnych kontroli nowych konstrukcji
 • rozwój organizacyjny
SKF logo