Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Szkolenia dla klientów

Wzbogacenie wiedzy dla poprawy niezawodności

Producenci znajdują się obecnie pod ogromną presją na rzecz dostarczania możliwie jak najwyższej jakości najniższym możliwym kosztem. Z tego względu krytyczne znaczenie ma uzyskiwanie maksymalnej niezawodności maszyn. Zysk z działalności każdego producenta uzależniony jest od umiejętności zatrudnianego przezeń personelu oraz od sposobów, jakimi pracodawca i branża pomagają pracownikom w pełni wykorzystywać drzemiący w nich potencjał.

Dlaczego warto wybrać SKF jako dostawcę szkoleń z zakresu utrzymania niezawodności?

Nasze kursy szkoleniowe są poparte ponad stuletnim doświadczeniem oraz niespotykaną gdziekolwiek indziej na całym świecie znajomością aspektów niezawodności maszyn wirujących i przepływowych. Łączące nas z klientami bliskie relacje partnerskie dały nam wyjątkowe, dogłębne zrozumienie procesów i wyzwań właściwych każdej z najważniejszych gałęzi przemysłu.

Kursy organizowane przez SKF koncentrują się na kwestiach podnoszenia wydajności zakładowych maszyn i sprzętowych zasobów, stanowiących nieodzowny rdzeń procesu wytwórczego.

Pełne wykorzystanie Twojej inwestycji w wiedzę

Oferta kursów jest rezultatem wielostronnego podejścia do kwestii nauczania, angażującego cały szereg metodologii, w tym e-learning, zajęcia w grupie, ćwiczenia praktyczne oraz mentoring w miejscu pracy – wszystko to zorientowane na skuteczne osiąganie celów szkolenia.

SKF oferuje ponadto wsparcie w postaci dokonywanej za pośrednictwem sieci analizy potrzeb szkoleniowych. Jej wynikiem jest odwzorowanie aktualnie posiadanych przez personel klienta kompetencji w różnych dziedzinach oraz rozpoznanie obszarów umiejętności pracowników, w których to poprawa jest niezbędna dla podniesienia wydajności zakładu.
SKF logo