Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Szkolenia dla klientów

Wzbogacenie wiedzy dla poprawy niezawodności

Producenci znajdują się obecnie pod ogromną presją na rzecz dostarczania możliwie jak najwyższej jakości najniższym możliwym kosztem. Z tego względu krytyczne znaczenie ma uzyskiwanie maksymalnej niezawodności maszyn. Zysk z działalności każdego producenta uzależniony jest od umiejętności zatrudnianego przezeń personelu oraz od sposobów, jakimi pracodawca i branża pomagają pracownikom w pełni wykorzystywać drzemiący w nich potencjał.

Dlaczego warto wybrać SKF jako dostawcę szkoleń z zakresu utrzymania niezawodności?

Nasze kursy szkoleniowe są poparte ponad stuletnim doświadczeniem oraz niespotykaną gdziekolwiek indziej na całym świecie znajomością aspektów niezawodności maszyn wirujących i przepływowych. Łączące nas z klientami bliskie relacje partnerskie dały nam wyjątkowe, dogłębne zrozumienie procesów i wyzwań właściwych każdej z najważniejszych gałęzi przemysłu.

Kursy organizowane przez SKF koncentrują się na kwestiach podnoszenia wydajności zakładowych maszyn i sprzętowych zasobów, stanowiących nieodzowny rdzeń procesu wytwórczego.

Pełne wykorzystanie Twojej inwestycji w wiedzę

Oferta kursów jest rezultatem wielostronnego podejścia do kwestii nauczania, angażującego cały szereg metodologii, w tym e-learning, zajęcia w grupie, ćwiczenia praktyczne oraz mentoring w miejscu pracy – wszystko to zorientowane na skuteczne osiąganie celów szkolenia.

SKF oferuje ponadto wsparcie w postaci dokonywanej za pośrednictwem sieci analizy potrzeb szkoleniowych. Jej wynikiem jest odwzorowanie aktualnie posiadanych przez personel klienta kompetencji w różnych dziedzinach oraz rozpoznanie obszarów umiejętności pracowników, w których to poprawa jest niezbędna dla podniesienia wydajności zakładu.
SKF logo