Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zarządzanie smarowaniem SKF

Skorzystaj ze światowej klasy programu smarowania

Program zarządzania smarowaniem można zdefiniować jako sumę wszystkich działań wykonywanych przy danej instalacji aby zapewnić odpowiedni środek smarny w odpowiedniej ilości we właściwym punkcie, właściwym czasie i za pomocą właściwej techniki.

Zalety światowej klasy programu smarowania są powiązane z oszczędnością kosztów w następujących aspektach:
  • czas przestoju
  • części zamienne
  • robocizna
  • nadgodziny 
  • zużycie energii

Są one powodowane głównie przez:

  • zanieczyszczenie środków smarnych
  • degradację chemiczną środków smarnych
  • nieodpowiedni dobór środków smarnych
  • niedostateczną lub błędną wiedzę.

Program SKF zarządzania smarowaniem określa ukierunkowany proces pomagający utworzyć silny program smarowania i przezwyciężyć problemy związane ze smarowaniem.

Proces składa się z pięciu głównych etapów:

Analiza potrzeb klienta SKF 
Konsultanci firmy SKF przeprowadzą pierwszą ocenę w zakładach klienta, w celu określenia poziomu zaawansowania posiadanego programu smarowania i zdefiniowania drogi dalszego postępowania. Zajmuje to z reguły jeden dzień
Audyt smarowania SKF

W przypadku wysokiego stopnia złożoności instalacji i w razie wdrożenia przez klienta podstawowych usprawnień programu smarowania, zaleca się dokładniejszą ocenę. Zajmuje to z reguły około jednego tygodnia.

Propozycje usprawnień
Po zgromadzeniu wszystkich wymaganych informacji, firma SKF przedstawia propozycję konkretnych działań pomagających usprawnić program smarowania, zgodnie z celami klienta.
Projektowanie i wdrożenie

Po przeprowadzeniu dyskusji i uzgodnieniach firma SKF może pomóc we wdrożeniu propozycji usprawnień. Pomoc może dotyczyć wyposażenia, szkolenia, usług doradztwa lub nawet wykonania określonych zadań.
Optymalizacja
Aby zmierzyć efektywność programu, zaleca się przeprowadzenie oceny kontrolnej. Z reguły w ten sposób otwieramy drzwi dla nowych możliwości usprawnień przybliżających coraz bardziej do założonego celu.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem SKF lub za pomocą poczty elektronicznej.


SKF logo