Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Profilaktyka czynna w utrzymaniu ruchu

Więcej niż prognozowane utrzymanie ruchu

Podczas gdy konwencjonalne programy prognozowanego utrzymania ruchu jedynie przewidują awarie maszyn, działania z zakresu profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu realizowane przez SKF w ramach umowy o świadczenie usług pozwalają rozpoznawać przyczyny źródłowe awarii oraz ustalać niezbędne środki mające na celu zapobieganie ich powtórnemu występowaniu.Proces ten obejmuje wykorzystanieusystematyzowanej metody analizy porównawczej wydajności zasobów i wdrażania działań naprawczych, które przyczyniają się do obniżenia łącznych kosztów ponoszonych w całym cyklu eksploatacji. 

SKF logo