Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

“Teraz naszym celem jest przedłużenie czasu wolnego.”

Duncan Lawson, dyrektor techniczny grupy Allied Mills

W celu zwiększenia niezawodności zasobów, SKF pomogła firmie Allied Mills w opracowaniu ewolucyjnej strategii nadzoru nad stanem zasobów. Obecnie firma ta jest w stanie identyfikować i przewidywać możliwe awarie oraz planować działania z zakresu zapobiegawczego utrzymania ruchu.
Allied Mills miele na mąkę wielkie ilości zboża, pracując w systemie 24/7 przez cały rok, zaopatrując piekarnie, przede wszystkim na terenie Wielkiej Brytanii, w jednolity, wysokiej jakości produkt. Trzy zakłady wchodzące w skład tej firmy wytwarzają niemal jedną czwartą całej produkcji mąki w Wielkiej Brytanii. Sprostanie nieustającemu zapotrzebowaniu oznacza konieczność unikania nieplanowanych przestojów.

Wyzwanie

Przetwarzanie zboża / mąki to proces wymagający dużej dokładności i obejmujący wiele etapów. “Podczas załadunku i pierwszego czyszczenia zboże jest zgrubnie czyszczone,” wyjaśnia Duncan Lawson, dyrektor techniczny grupy w Allied Mills. “Jest ono dostarczane wprost ze żniw lub z magazynów, zawiera resztki słomy, plewy, a zdarza się nawet, że i pięciofuntowe banknoty. Drugi etap czyszczenia jest znacznie dokładniejszy, a jego dokładny przebieg zależy od rozmiarów, kształtu i gęstości ziarna. Na tym etapie dodawana jest także woda. Zboże musi wchłonąć wilgoć i dojrzewać w silosie w ciągu 12 do 24 godzin. Końcowym etapem procesu jest samo mielenie. Rowki, zęby i gładkie powierzchnie rolek w młynach tłuką i rozdrabniają zboże, a sita mechaniczne odsiewają mąkę. Uzyskane w ten sposób mąki podstawowe są następnie mieszane zgodnie z wymaganiami poszczególnych klientów i ładowane do cystern.” 
“Naszym celem jest dostarczanie piekarniom surowca o jednolitej jakości jako głównego składnika procesu wypieku,” mówi Philip Beach, dyrektor naczelny Allied Mills. “W tym zakładzie mielemy wielkie ilości mąki w cyklu 24/7, 365 dni w roku, toteż chcielibyśmy utrzymać cały proces w ruchu w możliwie płynny sposób.”

Rozwiązanie

“W roku 2005 firma Allied Mills zwróciła się do nas w sprawie poprawy niezawodności ich zasobów,” mówi Paul Deighton z SKF. “Ich głównym problemem była niezawodność, dążyli do sytuacji, w której proces produkcji nigdy nie musiałaby być zatrzymywany, o ile tylko pozwalałby na to rynek. Zastosowaliśmy technikę opartą na pełnym przeglądzie istniejącej strategii grupy, zwaną "analizą potrzeb klienta" (CNA) aby umożliwić firmie Allied Mills opracowanie ewolucyjnej strategii nadzoru nad stanem zasobów.”
SKF wykonała w roku 2009 kolejną analizę potrzeb klienta (CNA), dokonując pomiaru stopnia poprawy i zachęcając firmę do przeprowadzenia analizy źródłowych przyczyn awarii za każdym razem, gdy młyn musiał zostać nieoczekiwanie zatrzymany na okres dłuższy niż cztery godziny. Zorganizowano zespół, którego zadaniem było określenie przyczyn każdego przestoju, tego, czy możliwe było przewidzenie awarii oraz tego, jak szybko młyn może być przywrócony do eksploatacji.

Wartość dla klienta

SKF zachęciła inżynierów z Allied Mills do tego, aby usiedli jako zespół i przedyskutowali zasady utrzymania ruchu 5 000 jednostek stanowiących ich zasoby i aby potraktowali ten proces jako integralną część ich działalności przynoszącą wymierną wartość dodaną. Jej część stanowi skupienie uwagi przez SKF na zjawiskach krytycznych – identyfikacja i przewidywanie możliwych awarii oraz planowanie zapobiegawczego utrzymania ruchu. 
Dla Allied Mills to podejście oznacza znaczną poprawę niezawodności zasobów. “Teraz,” mówi Duncan Lawson, dyrektor techniczny grupy Allied Mills, “naszym celem jest przedłużenie czasu wolnego.”
Firma Allied Mills postawiła przed nami wyzwanie. Teraz Twoja kolej.

Przyjrzyj się bliżej wynikom współpracy naszych klientów z SKF Solution Factory.

SKF logo