Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

“Dzięki poprawie osiągów i sprawności obniżyliśmy koszty o ponad 5,3 miliona koron.”

Ari Palannen, technik kanału produkcji, SKF

Aby sprostać rosnącemu popytowi na łożyska baryłkowe wzdłużne kanał produkcji LT4 w fabryce SKF musiał poprawić osiągi i sprawność. W tym celu zwrócono się do SKF Solution Factory. W wyniku tego wdrożono całą serię rozwiązań – poprawiając niezawodność, dyspozycyjność i dokładność maszyn, co pomogło obniżyć koszty o ponad 5,3 miliona koron.

Wyzwanie

Kanał produkcji LT4 pracował przez całą dobę, aby sprostać światowemu zapotrzebowaniu na łożyska baryłkowe wzdłużne. Jednak przestoje maszyn oraz ich niedokładności spowalniały procesy produkcyjne i tworzyły dodatkowe koszty spowodowane nieplanowaną konserwacją i stratami produkcyjnymi. Ponadto operatorzy musieli dźwigać ciężkie materiały, co potencjalnie mogło przyczyniać się do urazów pleców i niepotrzebnej absencji oraz wykonywać operacje ręcznego smarowania w miejscach niemal całkowicie niedostępnych. Coś należało z tym zrobić.

Rozwiązanie

Claes Lysell, kierownik linii produkcyjnej, zwrócił się do SKF Solution Factory. Inżynierowie SKF szybko zidentyfikowali szereg sprawdzonych rozwiązań, które mogłyby pomóc we wprowadzeniu koniecznych usprawnień. “Przejście od działań reaktywnych do proaktywnych nigdy nie jest łatwe. Jednak korzyści z wprowadzenia profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu sprawiają, że zmiana ta jest warta włożonego w nią wysiłku.” 
Najbardziej wartościowym zasobem linii produkcyjnej są ludzie. SKF zaprojektowała rozwiązanie wykorzystujące siłowniki do podnoszenia ciężkich skrzyń z częściami do łożysk do prawidłowej pozycji montażowej wymaganej przez operatorów – minimalizując liczbę kontuzji i eliminując niewygodne ruchy obracania się i podnoszenia.
Czas sprawności maszyn wzrósł dzięki programowi utrzymania ruchu skoncentrowanemu na niezawodności. W wyniku powstała kompletna strategia utrzymania ruchu dla urządzeń stanowiących wąskie gardło linii produkcyjnej, jasno opisująca, jakie potrzeby należy zaspokoić, jak często i kto ma to robić. 
Wykrywanie problemów i zapobieganie im przed wystąpieniem awarii może wydawać się niemożliwością. Jednak dzięki urządzeniom do monitorowania stanu maszyn takim, jak SKF Microlog, monitorowaniu wrzecion w systemie online i wysokonapięciowym urządzeniom do testowania silników stanowiącym standardowe elementy procedur utrzymania ruchu, profilaktyka czynna w utrzymaniu ruchu osiągnęła nowy, wyższy poziom. Istotnie, udało się zapobiec trzytygodniowemu wstrzymaniu produkcji gdy okresowa diagnostyka wykazała, że silnik zaczyna się psuć.
Aby umożliwić jeszcze bardziej płynne działanie i zwiększyć bezpieczeństwo operatorów zainstalowano centralny układ smarowania. Układ ten daje pewność, że wszystkie szlifierki, tokarki, wygładzarki i maszyny z linii montażowej otrzymują właściwe środki smarne w odpowiedniej ilości, podawane we właściwe miejsca i w odpowiednim czasie.
Obniżenie zużycia energii staje się coraz bardziej ważne. Chodzi tu nie tylko o redukcję kosztów, ale także o zminimalizowanie niekorzystnego wpływu operacji przemysłowych na środowisko naturalne. Linia produkcyjna korzysta z analizy potrzeb klienta SKF – energia i zrównoważony rozwój. Obecnie można oceniać wielkość usprawnień i porównywać wyniki ze średnią w odpowiedniej branży przemysłu. 

Wartość dla klienta

Efektywne zarządzanie zasobami w ciągu całego cyklu ich eksploatacji może przysporzyć znacznej wartości dodanej i obniżyć całkowity koszt posiadania. Dla kanału produkcyjnego LT4 to podejście stanowi znaczną różnicę. “Dzięki poprawie osiągów i sprawności już obniżyliśmy koszty o ponad 5,3 miliona koron – i wciąż nadal liczymy,” mówi Ari Palannen.
“Inwestycje w naszych ludzi w postaci szkoleń i najnowszego wyposażenia do utrzymania ruchu – wraz z usprawnieniem maszyn w oparciu o staranną analizę i monitorowanie stanu – zaowocowały lepszym klimatem pracy, zarówno dla maszyn, jak i dla operatorów. To wszystko znalazło odbicie w osiągniętych wynikach końcowych.”
Kanał produkcji LT4 postawił przed nami wyzwanie. Teraz Twoja kolej.

Przyjrzyj się bliżej wynikom współpracy naszych klientów z SKF Solution Factory.

SKF logo