Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

“Zaoszczędziliśmy na kosztach drogiego silnika elektrycznego.”

Peter Hansen, dyrektor techniczny, Tide Sjø AS

Operator promu, firma Tide Sjø AS, zdecydowała się wprowadzić procedury utrzymania ruchu w oparciu o badanie stanu urządzeń (CBM) na czterech spośród swoich promów w celu zwiększenia niezawodności maszyn, wydłużenia okresów pomiędzy przeglądami i obniżenia kosztów konserwacji. Firma zwróciła się do SKF. 
Tide Sjø AS jest jednym z największych operatorów promów pasażerskich i samochodowych w Norwegii. Firma działa od roku 1880 i obecnie posiada 50 promów do przewozu samochodów i 35 statków pasażerskich przewożących około 12,5 milionów pasażerów rocznie. 

Wyzwanie

Przy tak dużej liczbie ludzi zależnych od jej usług firma musi ściśle przestrzegać ustalonych rozkładów jazdy i połączeń z autobusami i innymi środkami komunikacji obsługującymi ten sam obszar ruchu. W rezultacie niezawodność i regularność usług mają w tym przypadku podstawowe znaczenie, a utrzymanie ruchu stanowi kluczowy czynnik sukcesu.
Aż do roku 2008 utrzymanie ruchu w Tide Sjø było planowane głównie na podstawie liczby godzin pracy. To podejście do zagadnień utrzymania ruchu w oparciu o czas pracy urządzeń jest typowe i było stosowane przez właścicieli statków i operatorów w gospodarce morskiej przez wiele lat. Jednak obecnie wiele firm dostrzega możliwości, jakie stwarza utrzymanie ruchu w oparciu o badanie stanu urządzeń (CBM) w zakresie wydłużenia okresów pomiędzy przeglądami i redukcji kosztów konserwacji.

Rozwiązanie

W ramach programu CBM opracowanego dla Tide Sjø, inżynierowie SKF wchodzą na pokład określonego promu z uzgodnioną wcześniej częstotliwością. Zbierają dane na temat stanu maszyn o krytycznym znaczeniu, takich, jak pędniki, generatory, przekładnie i łożyska podporowe.
Dane te są następnie wprowadzane do bazy danych programu SKF @ptitude Analyst działającego w siedzibie SKF, co gwarantuje uaktualnienie oprogramowania, po czym wygenerowany raport jest przesyłany do klienta. Zasadniczo SKF przeprowadza monitorowanie stanu urządzeń wirujących, takich, jak maszyny elektryczne, w szczególności zespoły generatorów oraz maszyn napędowych w odstępach od jednego do trzech miesięcy.
Peter Hansen, dyrektor techniczny w Tide Sjø, wyjaśnia, że wyczerpujące raporty są zaopatrzone w komentarze naświetlające znaczenie uzyskanych wyników, ocenę maszyn i trendów oraz, w razie konieczności, propozycje działań zaradczych. “Reagujemy szybko,” mówi. “Jeżeli jakaś sprawa jest naprawdę pilna, SKF dzwoni do nas i doradza, jakie działania zaradcze należy podjąć.”

Wartość dla klienta

Odkąd w roku 2008 wprowadzono program CBM, w Tide Sjø zdarza się mniej przestojów. na przykład monitorowanie i analiza drgań na jednym tylko z promów należących do Tide Sjø, jednostce Folgefonn, ujawniła problemy z łożyskami podporowymi wałów w dwóch pędnikach.
“W wyniku zastosowania zaleceń przedstawionych w raporcie SKF zaoszczędziliśmy na kosztach drogiego silnika elektrycznego,” mówi Hansen. “Jest jeszcze za wcześnie, aby udokumentować oszczędności wynikające z zastosowania lepszych harmonogramów prac konserwacyjnych, ale jeżeli możemy rozszerzyć usługi na ponowne zaplanowanie remontów pędnika, oszczędności będą bardzo zadowalające.”
W sumie firma była w stanie skrócić przestoje w wyniku wykrycia problemów z urządzeniami w ich stadium początkowym, w bardzo wczesnej fazie. Ponadto firma dowiedziała się, jak można dawać sobie radę z problemami, które obniżają dyspozycyjność jednostki pływającej. 
“SKF zapewnia solidne, niezależne wsparcie naszym inżynierom na lądzie, a także załogom pokładowym,” konkluduje Hansen. 
Firma Tide Sjø AS postawiła przed nami wyzwanie. Teraz Twoja kolej.

Przyjrzyj się bliżej wynikom współpracy naszych klientów z SKF Solution Factory.

SKF logo