Pravilnik o privatnosti

Pročitajte ovaj pravilnik o privatnosti pažljivo, pre nego što pristupite ovom internet sajtu

Kompanija SKF veoma ozbiljno shvata privatnost korisnika sajta i bezbednost vaših ličnih informacija. Cilj kompanije SKF je da vi, ukoliko su vaše lične informacije obrađene od strane kompanije SKF, u svakom trenutku imate poverenje da se vaša privatnost poštuje i da su propisne mere primenjene za čuvanje vaših ličnih informacija.

Svrha ove izjave je da prikaže principe kojima se rukovodi kompanija SKF a koji se odnose na upotrebu ličnih informacija koje kompanija SKF dobije od vas. Pristupanjem na internet sajt slažete se sa sledećim uslovima. Ako se ne slažete sa njima, ne možete koristiti sajt.

Kompanija SKF usaglasiće se sa državnim zakonima za zaštitu podataka koji se odnose na sakupljanje i upotrebu ličnih informacija, kao što je švedski zakon o zaštiti podataka (Sw. Personuppgiftslagen 1998:204), i koji će se odnositi na aktivnosti kompanije SKF. Prema švedskom zakonu o ličnim informacijama imate pravo za pristup i rektifikaciju koja se odnosi na vaše lične podatke. Takva prava biće ispoštovana od strane kompanije SKF na najbolji mogući način, kako bi se ispunile pravne obaveze kompanije SKF.

Kompanija SKF sakuplja lične informacije kao što su ime, prezime, adresa e-pošte ili zemlja u kojoj korisnik živi, i druge informacije koje dobrovoljno daju korisnici internet sajta. Lične informacije koje obezbedite biće obrađene u svrhu obezbeđivanja informacija i usluga koje vi tražite kao i za svrhe marketinga, prodaje i razvoja. Kompanija SKF može dati informacije trećim stranama koje se nalaze u Evropskoj Uniji i izvan nje, kao što su distributeri naših proizvoda, u cilju obrade vaših naloga i ispunjenja vaših zahteva.

Kompanija SKF ne preuzima nikakvu vrstu odgovornosti za pravila privatnosti ili sadržaj spoljnih internet sajtova čiji se linkovi nalaze na našem sajtu.

Kompanija SKF može u bilo kom trenutku promeniti uslove Pravilnika o privatnosti njegovim ažuriranjem.

Ako imate bilo kakva pitanja koja se odnose na obradu vaših ličnih informacija od strane kompanije SKF, možete nas slobodno kontaktirati

Sedište Grupe SKF
SE-415 15 Göteborg
Sweden
Telefon +46 31 337 10 00
Faks +46 31 337 17 22

E-pošta: skfweb@skf.com
SKF logo