Nafta i gas

Izazovi u etapama u postupku obrade prirodnog gasa

nafta i gas
Očekuje se da se globalni zahtevi za naftu i pirodni gas povećaju za 30% u narednih 20 godina. U toku je trka za pronalaženjem novih izvora za gornji tok i poboljšanje srednjeg i donjeg toka procesa obrade prirodnog gasa, uprkos izazovnom tržištu, i regulativama o radu i zakonima.


SKF može da pomogne

Bilo da ste usmereni na bušenje i proizvodnju, transport i skladištenje ili obradu i rafinisanje, kompanija SKF ima alate i tehnologije koji će vam pomoći da budete konkurentni.

Kombinujući stručnost u oblasti ležajeva, zaptivki, sistema za podmazivanje i usluga sa više od 25 godina iskustva u grani industrije, kompanija SKF ima spektar integrisanih rešenja koja vam mogu pomoći da: 
  • Povećaju proizvodnju
  • Smanjite održavanje
  • Produžite radni vek mašina
  • Smanjite upotrebu energije 
  • Smanjite troškove

Svaka primena ima svoje zahteve

Pronađite informacije o rešenjima za ispunjavanje vaših posebnih potreba za određenu primenu kada kliknete ovde. Imajte u vidu da su ove informacije trenutno dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo